Δημόσιες συμβάσεις σε Ελλάδα

OpenProcurements.com

Πρόσφατες προμήθειες σε Ελλάδα
2023-12-05    Deadline 2024-01-16    ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,... (Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης A.E. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.))
2023-12-05    Deadline 2024-01-10    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024 & 2025 (Δήμος Άργους - Μυκηνών)
2023-12-05    Deadline 2024-01-30    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ... (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -Ν.Μ ΕΔΕΣΣΑΣ))
2023-12-05    Deadline 2024-01-19    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Δ.Ε. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ» (ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Δ.Ε.Π.ΑΝ.-Δίκτυο Πόλεων)
2023-12-05    Deadline 2024-01-15    44/23, Διαγωνισμός Ανοικτής Διαδικασίας για Προμήθεια Ηλεκτρομηχανών BAUDOUIN 12M26.2 Φ/Γ τ. S (ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών)
2023-12-05    Deadline 2024-02-06    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.))
2023-12-05    Deadline 2024-01-11    Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τη δημιουργία 30 νέων εργαστηρίων που θα ανταποκρίνονται στα νέα Εκπαιδευτικά... (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚ)
2023-12-05    Deadline 2024-01-31    39/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΕΔΕΣΣΑ) (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -Ν.Μ ΕΔΕΣΣΑΣ))
2023-12-05    Deadline 2024-01-18    «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» (ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Δ.Ε.Π.ΑΝ.-Δίκτυο Πόλεων)
2023-12-05    Deadline 2024-01-15    Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την Προμήθεια «Ιατρικά Αέρια» (CPV 24111500-0) », για την κάλυψη των αναγκών... (Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γ. Παπανικολάου")
2023-12-05    Deadline 2024-01-09    ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ MANAGED PRINT SERVICES (ΜPS), ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.)
2023-12-05    Deadline 2024-01-08    Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης προμηθευτών πετρελαιοειδών τα έτη 2024 & 2025, για... (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
2023-12-05    Deadline 2024-01-17    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Δ.Ε.Π.ΑΝ.-Δίκτυο Πόλεων)
2023-12-05    Deadline 2024-01-15    Διακήρυξη 27/23/ΓΕΝ/Ε2 ΑΜΔ για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Τριών (3) Κλιβάνων Αποστείρωσης Χειρουργικών Εργαλείων... (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού)
2023-12-05    Deadline 2024-01-22    ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ... (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
2023-12-05    Deadline 2024-01-16    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ)
2023-12-05    Deadline 2024-01-10    Υπηρεσίες Συμβουλευτικές Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ)
2023-12-05    Deadline 2024-01-25    ΔΘΝ4 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΝΑΡΘΗΚΕΣ-ΚΟΛΛΑΡΑ) (2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου)
2023-12-05    Deadline 2024-01-16    Παροχή Υποστηρικτικών – Συμβουλευτικών Οικονομικών, Λογιστικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών... (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)
2023-12-04    Deadline 2024-01-10    ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας)
2023-12-04    Deadline 2024-01-09    Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου κι ενός νομικού προσώπου του, καθώς και γάλακτος για το... (Δήμος Καλαμαριάς)
2023-12-04    Deadline 2024-01-12    ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης)
2023-12-04    Deadline 2024-01-12    ΟΞΥΓΟΝΟ (Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ''ΘΡΙΑΣΙΟ'')
2023-12-04    Deadline 2024-01-12    ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) (ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ι.Ε.))
2023-12-04    Deadline 2024-01-15    ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ... (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
2023-12-04    Deadline 2024-01-12    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ... (Δήμος Θεσσαλονίκης)
2023-12-04    Deadline 2024-01-12    ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ''ΘΡΙΑΣΙΟ'')
2023-12-04    Deadline 2024-01-16    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Δήμος Τρικκαίων)
2023-12-04    Deadline 2024-01-19    ''ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ'' (Γ.Ο.Ν.Κ. Οι Άγιοι Ανάργυροι)
2023-12-04    Deadline 2024-01-12    ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ CITRIX (Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης A.E. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.))
2023-12-04    Deadline 2024-01-15    Υπηρεσίες Αποψίλωσης Χόρτων και Ευπρεπισμού – Διαχείρισης και Κουρέματος Θάμνων σε Κοινόχρηστους Χώρους (Δήμος Παύλου Μελά)
2023-12-04    Deadline 2024-01-09    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
2023-12-04    Deadline 2024-01-19    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ), ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ (Δήμος Βύρωνα)
2023-12-04    Deadline 2024-01-15    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» (ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ)
2023-12-04    Deadline 2024-01-08    «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του Βασικού Βραχίονα... (ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. (ΚτΠ ΜΑΕ))
2023-12-04    Deadline 2024-01-08    Προμήθεια Γαντιών για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης)
2023-12-04    Deadline 2024-01-29    ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ... (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
2023-12-04    Deadline 2024-01-09    «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης)
2023-12-03    Deadline 2024-01-10    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ VITAL BEAM ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (OIS) ARIA... (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν)
2023-12-01    Deadline 2024-01-19    Αναβάθμιση και επέκταση Φοιτητικής Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης (Πολυτεχνείο Κρήτης)
2023-12-01    Deadline 2024-01-08    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ. (ΥΠΟΕΡΓΟ 2), (κατηγορία 1)" και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)... (Δήμος Σαρωνικού)
2023-12-01    Deadline 2024-01-15    «ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση της διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μήνες)... (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.)
2023-12-01    Deadline 2024-01-12    Ανοικτός ηλεκτρονικός επαναληπτικός κοινός διαγωνισμός άνω των ορίων για την "Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας... (Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γ. Παπανικολάου")
2023-12-01    Deadline 2024-01-12    Αναβάθμιση των Λιμενικών Υποδομών των Νήσων Κω, Νισύρου και Αστυπάλαιας (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω)
2023-12-01    Deadline 2024-01-12    ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 415-417)
2023-12-01    Deadline 2024-01-23    ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 213 ΤΗΣ Π.Ε.3 ΣΟΥΔΑΣ (Δήμος Χανίων)
2023-12-01    Deadline 2024-01-09    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35/2023: Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ... (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»)
2023-12-01    Deadline 2024-01-09    Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ιατρικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου... (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ")
2023-12-01    Deadline 2024-01-23    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (CPV 33140000-3) (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’)
2023-12-01    Deadline 2024-01-18    Επαναληπτική Διακήρυξη: Προμήθεια Υλικοτεχνικής Υποδομής για τη Λειτουργία του Ψηφιακού Ασκληπιείου – Πάρκου Ασκληπιού (Δήμος Τρικκαίων)
Σχετικές αναζητήσεις 🔍